1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทร: 0-2652-7717

  ศูนย์หนังสือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์

  โทรสาร: 0-2652-7720
  1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทร: 0-2652-7722

  ทำนัดรับปิตุพร   |    แจ้งรายชื่อผู้รับปิตุพรที่ต้องติดต่อเพื่อรับปิตุพรใหม่


  72 จุลินทร์ สุขุมวิท21(อโศก) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

   

  ย้อนหลัง - การให้ข้อคิดทางวิญญาณ | Archive - CES Devotional 

  โทรสาร: 0-2652-9004
  1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

  โทร: 0-2652-9003 หรือ 0-2652-7722 ต่อ 600-601




  1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  เอ็ลเดอร์ แมนนิง 08-2337-6677



  ซิสเตอร์ มาร์เวล 08-1259-5065
  1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  เอ็ลเดอร์ มาร์เวล 08-8874-5657



  โทรสาร: 0-2652-7720
  1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทร: 0-2652-7722 ต่อ 123

  Metropole Hotel, 1 Soi Surin, Montri Road, Phuket 83000 Map location: https://goo.gl/maps/8xt2M Contact info: Thai Speaking: Brother Wiroj 087-621-8169 English Speaking: Brother Kampanat 087-095-5754 Email: ldsphuket@gmail.com FB page: https://www.facebook.com/ldsphuket