1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0-2652-7717

 

 

 

ศูนย์หนังสือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์

ห้องชุดเลขที่ 47/359 (สำานักงานเลขที่ K100100) อาคารไคตัค ชั้นที่ 10, ถนนป๊อปปูล่า ตำาบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร: 02-096-9218 

ทำนัดรับปิตุพร   |    แจ้งรายชื่อผู้รับปิตุพรที่ต้องติดต่อเพื่อรับปิตุพรใหม่


72 จุลินทร์ สุขุมวิท21(อโศก) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

 

ย้อนหลัง - การให้ข้อคิดทางวิญญาณ | Archive - CES Devotional 

โทรสาร: 0-2652-9004
1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 0-2652-9003 หรือ 0-2652-7722 ต่อ 600-601

 

 

 

1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอ็ลเดอร์ แมนนิง 08-2337-6677

 

 

 

 

 

ซิสเตอร์ มาร์เวล 08-1259-5065
1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอ็ลเดอร์ มาร์เวล 08-8874-5657

 

 

 

 

โทรสาร: 0-2652-7720
1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0-2652-7722 ต่อ 123

 

 

Metropole Hotel, 1 Soi Surin, Montri Road, Phuket 83000 Map location: https://goo.gl/maps/8xt2M Contact info: Thai Speaking: Brother Wiroj 087-621-8169 English Speaking: Brother Kampanat 087-095-5754 Email: ldsphuket@gmail.com FB page: https://www.facebook.com/ldsphuket