กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

กำลังมองหางานที่ดีกว่า? ต้องการรับการอบรมเพื่อให้ได้งานดี?
เริ่มตรงไหนดี? ลองเลือกวิธีต่อไปนี้
• ถามอธิการหรือผู้อำนวยการสถาบัน
• เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนเพื่อความสำเร็จในครั้งต่อไป
• ออนไลน์ที่ www.lds.org/pef
• โทรศัพท์หรือส่งข้อความไปที่หมายเลข: 088-874-5657

ยิ่งพร้อม ขั้นตอนยิ่งง่าย!

ดาวน์โหลดโปสเตอร์