ชุมชนมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

1

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 บริเวณลานโบสถ์อโศกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หน่วยดับเพลิงกรุงเทพทำการฝึกอบรมประจำปีเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจักษุรัตนิน การฝึกอบรมจัดตรงลานจอดรถของโบสถ์ เป็นโครงการจากศาสนจักรที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

แม้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่ามีกฎหมายเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แต่ก็เกิดเพลิงไหม้หลายครั้งในไนท์คลับหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีนี้อันเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ชวนเศร้าสลดใจ จึงสำคัญที่ต้องระแวดระวังอัคคีภัยเพื่อให้ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเราปลอดภัยอยู่เสมอ

ในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาสาธิตวิธีดับไฟ  เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งสาธิตว่าไฟบางประเภทดับยากกว่าประเภทอื่น  เขาดับไฟ และพอเดินออกมา ไฟกลับลุกขึ้นมาอีก ซึ่งเตือนให้รู้ว่าเราต้องแน่ใจว่าไฟดับจริงๆ และจะไม่ลุกขึ้นมาอีก  ผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟด้วย  การใช้เทคนิคและอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก

ผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรแจกน้ำขวดและพระคัมภีร์มอรมอนให้ผู้รับการฝึกอบรม  กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของชุมชนกับศาสนจักร

2