บทความทั้งหมด

การนมัสการในการประชุมศีลระลึก
การประชุมศีลระลึกเป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมสำหรับท่านหรือไม่?
เนื่องด้วยโควิด ผู้สอนศาสนาจึงไม่สามารถรับเอ็นดาวเม้นท์ของตนได้ หลายคนรับใช้งานเผยแผ่และกลับบ้านหลังจบงานเผยแผ่โดยไม่ได้ไปพระวิหาร
วันที่ 30 เมษายนเป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก (Global Youth Service Day) เยาวชนและคนหนุ่มสาวจากทั่วโลกบำเพ็ญประโยชน์
หลังจากงานหนักนานสามปี แล้วต้องหยุดชะงักไปสองปีเพราะโควิดระบาด ในที่สุดโครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนบ้านจอมพระก็แล้วเสร็จ
The Church payment gateway eazypay to provide a secure method for making donations online. When you donate on eazypay, your financial information is safe and secure.
ระบบบริจาคออนไลน์ของศาสนจักร เตรียมมาตรการที่ปลอดภัยสำหรับการบริจาคออนไลน์ เมื่อท่านบริจาคทางออนไลน์ ข้อมูลทางการเงินของท่านจะปลอดภัย
Please contact your branch or ward clerk, or online donation specialist (if your branch or ward has one) for any other questions you may have.
Should there be any inquiries about the Online Donations system, please email to india-donations@churchofjesuschrist.org.
Donating tithes and offerings online have several benefits for you and your leaders: fast, easy and safe!
การบริจาคส่วนสิบและการบริจาคออนไลน์มีประโยชน์หลายประการสำหรับท่านและผู้นำของท่าน: รวดเร็ว ง่าย ปลอดภัย
ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราสามารถเชื้อเชิญเพื่อนของเราและสมาชิกที่หายไปทั้งหมดที่เรารู้จักและรักมาที่การประชุมศีลระลึก เราทุกคนสามารถรู้สึกเป็นที่รักและสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์