อัปเดตความก้าวหน้าการก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพ

คลิกเพื่อขยาย

มิถุนายน 2023

พฤษภาคม 2023

พระวิหารกรุงเทพ

เมษายน 2023