ข่าวสมาชิกท้องที่ (พฤษภาคม 2024)

การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 16.00 น. ฝ่ายประธานพระวิหารพร้อมด้วยเมทรอนและผู้ช่วยได้จัดการประชุมให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส ณ อาคารประชุมเสริมพระวิหาร (Annex) โดยการประชุมพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกของปี 2024

การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส

ประธานพระวิหารได้เชื้อเชิญให้เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีแต่ละท่านแบ่งปันประจักษ์พยานส่วนตัวภายใต้คำถามที่ว่า “การรับใช้ในพระวิหารเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างไร” โดยเจ้าหน้าที่หลายท่านเป็นพยานว่า การรับใช้ในพระวิหารช่วยเปลี่ยนให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้น มีความสุภาพอ่อนโยน มีความรักและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น ทั้งยังนำคุณลักษณะหลายอย่างที่ได้เรียนรู้จากพระวิหารไปใช้ในการทำงาน การอยู่ร่วมกับครอบครัวและการดำเนินชีวิตอีกด้วย

การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส

ทั้งนี้ฝ่ายประธานพระวิหารและเมทรอนพร้อมผู้ช่วยได้เชื้อเชิญให้เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีทุกท่านรักษาพันธสัญญาที่ทำในพระวิหาร รวมทั้งดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรและรักษาความบริสุทธิ์มากขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ของเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในการช่วยเหลือจิตวิญญาณให้ได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดและความสูงส่งในพระวิหาร ไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมศาสนพิธีมากหรือน้อยก็ตาม ทุกจิตวิญญาณมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า หลังจากการประชุมพิเศษจบลง เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ใช้เวลาพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน

การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส

สำหรับพระวิหารกรุงเทพประเทศไทย ได้รับการอุทิศในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2023 หลังจากนั้นได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลากว่าหกเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีประจำรอบเวรทั้งหมด 9 รอบเวร ได้แก่ รอบเวรวันอังคารเย็น วันพุธเย็น วันพฤหัสบดีเย็น วันศุกร์เช้า วันศุกร์บ่าย วันศุกร์เย็น วันเสาร์เช้า วันเสาร์บ่าย และวันเสาร์เย็น โดยรอบเวรเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.30 น. รอบเวรบ่ายเริ่มเวลา 12.00 - 17.30 น. และรอบเวรเย็นเริ่มเวลา 16.00 - 21.30 น. 

ทั้งนี้พระวิหารจะปิดซ่อมบำรุงประจำปีเป็นเวลาสองสัปดาห์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 ถึง 3 มิถุนายน ค.ศ. 2024 หลังจากเปิดทำการในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2024 จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดพระวิหารเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ศาสนพิธี ประกอบด้วย 7 รอบเวร ได้แก่ รอบเวรวันอังคารเย็น วันพุธเย็น วันพฤหัสบดีเย็น วันศุกร์บ่าย วันศุกร์เย็น วันเสาร์เช้า และวันเสาร์บ่าย โดยรอบเวรเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.30 น. รอบเวรบ่ายเริ่มเวลา 12.00 - 16.30 น. และรอบเวรเย็นเริ่มเวลา 16.00 - 20.30 น.

สำหรับการประชุมพิเศษในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่แต่ละรอบเวรบางส่วนที่มาร่วมงานได้ทำการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกในการรับใช้ตลอดหกเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้เจ้าหน้าที่หลายท่านอาจติดภารกิจ อยู่ต่างจังหวัดและไม่ได้มาร่วมงานแต่เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีทุกท่านล้วนเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นบุกเบิก (Pioneer) และส่วนสำคัญในการวางรากฐานพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย