การเผยแพร่ภาพจำลองพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

พระวิหารแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

Bangkok Temple

กรุงเทพฯ — ภาพจำลองพร้อมด้วยรายละเอียดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการเผยแพร่วันนี้ ภาพจำลองประกอบด้วยพระวิหารหกชั้น ขนาด 44,405 ตารางฟุตที่สง่างามพร้อมกับยอดแหลมหลายยอดชี้ขึ้นสู่สวรรค์  พระวิหารจะสร้างด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมและหัตถศิลป์จากช่างฝีมือที่ดีที่สุดโดยนัยของสุนทรียภาพต่อชุมชนในฐานะศาสนสถานแห่งการนมัสการ 

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ผู้นำศาสนจักรทั่วโลกกล่าวว่า “พระวิหารกรุงเทพจะเป็นพรแก่ผู้คนทั้งปวงในภาคนี้  พระวิหารแห่งนี้จะยืนเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาต่อสมาชิกศาสนจักรหลายหมื่นคนในเขตนี้และคำมั่นสัญญาของพวกเขาที่จะติตตามพระเยซูคริสต์ พระวิหารจะเป็นเครื่องเตือนใจอีกด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักและห่วงใยบุตรธิดาทุกคนของพระองค์  ทุกสิ่งที่เราทำในศาสนจักรมุ่งไปที่พระเจ้าและพระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์”

อาคารเสริมอีกหนึ่งหลังขนาด 91,370 ตารางฟุต เป็นอาคารทางศาสนาเช่นกัน ประกอบด้วยอาคารประชุมทางศาสนา ศูนย์บริการ อาคารเซมินารีและสถาบัน สำนักงานคณะเผยแผ่ และบ้านพัก ทั้งนี้ได้มีการวางแผนสำหรับที่จอดรถใต้ดินขนาดใหญ่ในบริเวณอาคารสถานที่ดังกล่าวบนถนนเพชรบุรี ศูนย์กลางย่านที่อยู่อาศัยและธุรกิจในกรุงเทพฯ 

พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยจะเป็นพระวิหารแห่งแรกในประชาชาติเอเชียนี้ และจะรับใช้สมาชิกศาสนจักรในประเทศไทยตลอดจนสมาชิกทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะประกาศสร้างพระวิหารในเดือนเมษายน ปี 2015 พระวิหารของศาสนจักรที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ฮ่องกง ซึ่งห่างออกไป 1,000 ไมล์ 

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือว่า พระวิหาร เป็น “พระนิเวศน์ของพระเจ้า” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนแผ่นดินโลก ไม่เหมือนกับอาคารประชุม ซึ่งมีการนมัสการในวันสะบาโตและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ พระวิหารเปิดทำการตลอดสัปดาห์และปิดทำการในวันอาทิตย์

ปัจจุบันมีพระวิหารที่เปิดทำการแล้ว 159 แห่งทั่วโลก พระวิหารที่ประกาศสร้างอย่างเป็นทางการหรือกำลังก่อสร้าง 23 แห่ง การก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ปี

Bangkok Temple