ศูนย์หนังสือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ประเทศไทย


  ดีวีดีชุด The Life of Jesus Christ Bible Videos ราคา 330 บาท


  พระคัมภีร์มาตรฐาน 4 เล่มฉบับกระเป๋าสีดำ ปกอ่อนขนาด 3 3/8 นิ้ว x 5 1/8 นิ้ว ราคา 240 บาท


  แคตตาล็อก รายการสินค้า และวิธีการสั่งการ์เมนท์ (อัพเดทไฟล์ล่าสุดเมื่อ ม.ค. 2015)


  เอกสารใบแจ้งความจำนง (Order Form) แบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกรอกความจำนงเข้าเอกสารได้เลย 

  อีเมลใบแจ้งความจำนงมาที่ DC-Thailand@ldschurch.org หรือแฟกซ์หมายเลข 02-6527720 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์หนังสือ 1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400


  เอกสารประกอบสำหรับผู้นำ และพนักงานหรือตัวแทนด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์

  • การเรียกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ (สำหรับผู้นำ)
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อจากศูนย์หนังสือ
  • ขั้นตอนการตามการสั่งซื้อ/สมัครเลียโฮนา

  ตารางขนาดการ์เมนท์แต่ละประเภท ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง


  เอกสารโปรแกรมสำรวจความคิดเห็นลูกค้า


  เอกสารระเบียบนโยบายการรับคืนสินค้า