บทความล่าสุด

นี่เป็นการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งแรกในหกครั้งที่ศาสนจักรจัดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมสำหรับคนหนุ่มสาวทุกทวีป
เรากำลังตกอยู่ในอันตรายทางวิญญาณเมื่อเราหยุดรู้สึกถึงพระวิญญาณ แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระคริสต์เราสามารถเอาชนะความด้านชาทางวิญญาณนั้นได้
“พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่ได้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับใช้ที่ทุ่มเทใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังในงานด้วยเช่นกัน”
“อย่าให้ความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เรารู้สึกกลัว” อัครสาวกบอกในที่ประชุมเสรีภาพด้านศาสนาที่เทกซัส
เอ็ลเดอร์คอลลิสเตอร์เตือนเราให้นึกถึงอำนาจการชดใช้ที่ครอบคลุมทุกสิ่งและ สนับสนุนเราให้คิดบวกไว้ในช่วงโควิด-19
ศาสนจักรช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนราว 117 ล้านคนตั้งแต่ปี 2002
เราสามารถถวายการสวดอ้อนวอนด้วยความความสำนึกคุณร่วมกับประธานเนลสันและสำนึกคุณต่อสิ่งที่เรามี แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เราไม่มี
เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกจะได้อ่านนิตยสารสากลที่จัดทำเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ