ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์ ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์
ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022 ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์กระตุ้นให้ประกาศสันติสุขในพระเยซูคริสต์ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา แนะนำวิธีรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก เชื้อเชิญให้ผู้คนให้อภัยกันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์และประกาศการก่อสร้างพระวิหารใหม่ 17 แห่ง
มาร่วมกับผู้คนหลายล้านทั่วโลกเพื่อฟังข่าวสารแห่งการดลใจจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ การประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยการประชุมห้าภาคทีจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2-4 เมษายน ค.ศ. 2022 รวมถึงภาคการประชุมวันเสาร์เย็นสำหรับสตรีและเยาวชนหญิง
ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราสามารถเชื้อเชิญเพื่อนของเราและสมาชิกที่หายไปทั้งหมดที่เรารู้จักและรักมาที่การประชุมศีลระลึก เราทุกคนสามารถรู้สึกเป็นที่รักและสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์
ผู้สอนศาสนาคนใหม่สิบหกคนจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์และอีก 20 คนในเดือนมีนาคม งานกำลังรุดหน้าในประเทศไทย!
“การประชุมศีลระลึกเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นี้ เราจะทำอะไรได้บ้างในการเตรียมตนเองให้ดียิ่งขึ้น”
“การเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาเป็นสิทธิพิเศษแต่ตามมาด้วยความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบซึ่งมากับพรที่สัญญาไว้”