บทความล่าสุด

เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกจะได้อ่านนิตยสารสากลที่จัดทำเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ
นับตั้งแต่ปี 2021 นิตยสารสำหรับเด็กฉบับอัปเดตใหม่ของศาสนจักรจะไปถึงลูกหลานของสมาชิกกว่า 90% ทั่วโลก
เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันสอนว่าเหตุใดเราต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด
แสดงความสำนึกคุณต่อไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาส “ด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่น ทีละคน” ท่านกล่าวเสริม
ผู้นำศาสนาระดับโลกสวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณและเชื้อเชิญผู้คนทุกแห่งให้ทำสิ่งสำคัญสองสิ่งเพื่อช่วยเยียวยาความสัมพันธ์และชุมชนของเราที่มีความแตกร้าว
ในเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังขัดสนครั้งใหญ่ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระตุ้นผู้คนให้นำแสงสว่างมาสู่โลกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผ่านการรับใช้ที่เรียบง่ายและมีความหมาย
ระหว่างการประชุมใหญ่มีข่าวสาร 34 เรื่องแบ่งปันให้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคนอื่นๆ ทั่วโลก ฝ่ายประธานสูงสุด
หน้านี้มีสรุปโอวาทสำคัญ รวมทั้งข่าวและข้อประกาศต่างๆ จากการประชุมเดือนตุลาคมปี 2020